Teamcoaching

Schermafbeelding 2020-01-26 om 17.03.49

Vragen die tot nu toe zijn gesteld:

 • Teamcoaching ten behoeve van samenwerking
 • Ondersteunen bij (effectieve communicatie) (teamcoach)
 • Trainen “opkomen voor jezelf” of persoonlijk effectiviteit
 • Training ‘basiskennis psychiatrie’
 • Toekomstplanning: koers bepalen en doelen stellen
 • Organisatieopstelling: onderzoeken van vraagstukken in organisatie/afdeling/team
 • Werken met moeilijke mensen.

Iedere vraag is welkom
Jullie vraag kan beantwoord worden met een of een combinatie van de mogelijkheden,  zoals:

 • Adviesgesprek
 • Coaching groep
 • Coaching groepsleden (persoonlijk coaching)
 • Coaching on the jobTraining

Ik ben vooral goed in coachen en trainen van mensen en groepen binnen maatschappelijke dienstverlening. Altijd gericht op het versterken van eigen mogelijkheden. Daarbij heb ik een vrij directe werkwijze waarin iedereen betrokken wordt door de manier waarop ik dingen bespreekbaar maak en jouw of jullie gezamenlijk verantwoordelijk houdt voor het afgesproken resultaat.

Samen aan de slag met jullie vraag
Mijn rol hierbij is het begeleiden van jullie proces op een wijze die uitgaat van wat aanwezig is en kan worden versterkt op weg naar het resultaat. Een intake en duidelijke opdracht is hiervoor noodzakelijk, daarom zetten we de volgende stappen:

 1. Bel me op 06 24 34 29 27, laat een bericht of sms achter als ik je (nog) niet te woord kan staan.
 2. Ik neem  contact op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek, als je denkt dat jullie met FLOWABLE in zee willen gaan maken we een afspraak voor;
 3. Intake-advies, een gesprek met een vertegenwoordiging van de groep of opdrachtgever waarin we onderzoeken wat het gewenste resultaat is, wat de huidige stand van zaken is en hoe we de afstand hiertussen kunnen overbruggen.
  Hieruit ontstaat een voorstel met een inschatting van de kosten.
 4. Opdracht bespreking, we bespreken het door mij gedane voorstel en offerte en stellen de opdracht vast
 5. Contract*, de gemaakte afspraken leggen we vast in een contract

Kosten*
– coachen groep  (afhankelijk grootte groep en aard groep)        min. €175,- p.u
– trainen groep   (max 20 personen)                                                min. €125,- p.u
– coaching on the job  (max. 5 pers tegelijk )                                          €125,- p.u


*In het contract leggen we vast welke werkwijze en frequentie we hanteren en wat de kosten zijn voor jullie groep. Hierbij ga ik uit van bovenstaande richtprijzen en houd ik rekening met de aard en bedoeling van jullie groep/organisatie.