Contact

3S4A4990

Ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden? Wil je meer weten over beschikbaarheid of bereikbaarheid? Of heb je een andere vraag?
Bel: 06 24 34 29 27
Mail: flowablesite@outlook.com

Of vul onderstaand formulier in en ik reageer zo snel mogelijk!
Lees ook de algemene voorwaarden zodat je niet voor verrassingen komt te staan.*


*Algemene voorwaarden
Betaling van diensten:
 • Binnen 14 dagen na verzenden factuur bij training en of pakketafname.
  Bij contracten groter dan €2.500,- wordt een aanbetaling gefactureerd.
 • Direct bij eenmalige of individuele coaching.
  Via betaalverzoek(telefonisch) of gepast contant in euro’s.
Leveringsvoorwaarden
Diensten worden geleverd conform contract.
Er is mogelijkheid tot diensten;
 • Op DePlék, houdt dan rekening met huur ruimte etc.
 • Op een door u gekozen locatie, houdt u dan rekening met bijkomende kosten: reiskosten, tijd en eventuele kosten van de door u gekozen ruimte.
 • Bij wijzigingen in de overeengekomen te leveren diensten wordt factuur aangepast op basis van in offerte opgenomen tarieven. Alle wijzigingen worden beschreven en bij (laatste) factuur wordt uienoverzicht meegestuurd.
Overmacht
Er kunnen situaties ontstaan waardoor diensten niet geleverd kunnen worden zoals was afgesproken, die vallen onder de noemer overmacht:
 • Ziekte van trainer/coach
 • Onmogelijk reizen als gevolg van verkeer en/of weer
 • Ernstige incidenten en/of ziekte in nabijheid van trainer/coach
In geval van overmacht zal een gelijkwaardig aanbod worden gedaan.
Beëindigen van de overeenkomst
 • In overleg kan een overeenkomst worden beëindigd, gemaakte kosten zullen dan in rekening worden gebracht.
 • Indien opdrachtgever overeenkomst eenzijdig beëindigt zullen alle verwachtte kosten worden berekend.
 • In zeer uitzonderlijke situaties behoud ik me het recht voor de samenwerking stop te zetten en hiermee een overeenkomst te beëindigen. Gemaakte kosten én geleverde diensten worden dan in rekening gebracht.
Klachten
Het gesprek staat centraal met de intentie samen tot een gewenst resultaat te komen. Mocht dit niet tot de mogelijkheid behoren kan de overeenkomst, bij voorkeur in overleg, worden beëindigd.
Aansprakelijkheid
Coachen en trainen geschiedt op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Flowable is niet aansprakelijk voor gevolgen van gemaakte keuzes van deelnemers en /of coachees.
Privacy
Flowable verzamelt gegevens die van intiem persoonlijke aard (kunnen) zijn.
Digitale gegevens zoals je adres, mailadres, bankrekeningnummer en teksten van het contactformulier bewaren we op een beveiligde PC in een afgesloten ruimte.
Tijdens sessies worden handmatig aantekeningen gemaakt, deze worden in een afgesloten kast bewaard voor de duur van de training/coaching.
Informatie wordt niet verstrekt aan derden en vernietigd op jouw verzoek of bij beëindiging dienstverlening.
Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we je toestemming vragen de gegevens te verwerken.