Home

Zelfsturing

“Het leven geeft, jij kiest hoe je ermee omgaat.”

Anouscha Visser

Je optimale zelf zijn hangt af van de mate waarin je keuzes kunt maken die passen in het hier en nu. In het belang van jezelf, in relatie tot anderen en de omgeving.

Team coaching draagt bij aan autonomie in samenwerking en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan resultaten.

Zelfsturing is met hoofd, hart en handen uiting geven aan autonomie, inzetten van persoonlijke kracht waardoor je meer plezier hebt in je leven en werk.
Anouscha Visser 

Diensten


Team coach

Samenwerken in een team vraagt aandacht.
Jij weet dat als geen ander.
Plek in het team is belangrijk, rollen en taken
doen ertoe én de manier hoe je daarmee omgaat.

Met diverse werkvormen werken we aan “verschil maken”.


Zelfsturing

Er wordt steeds meer ‘eigenaarschap’ verwacht. De keuzes die je wilt maken in de winkel, een bezoek aan een arts of je rol op het werk vragen dat je weet wie je bent en waar je voor staat. Het vergroten van je zelf bewustzijn en daarmee meer zelfsturing ontwikkelen is een belangrijk deel van coaching.


Trainingen

Kennis en vaardigheden dragen bij aan meer zelfsturing. Trainen is verbinden van hoofd, hart en handen.

Voor werkgevers is het van belang dat medewerkers competent en met plezier hun taken vervullen. Werknemers doen graag het goede goed.

Trainingen dragen bij aan de verbinding met de organisatie en zijn altijd maatwerk.


Verhalen

Zolang er mensen zijn zullen er verhalen zijn.
Verhalen die ons verteld worden, die we ons zelf vertellen en die we doorgeven.

Als we geloven in verhalen kunnen die ons beperken maar ook helpen.

In mijn werk als coach en trainer werk ik graag met verhalen. Jouw verhaal of jullie verhaal in de organisatie.

Maak de reis van je leven

er-Varen wat er gebeurt als je oude patronen niet meer volgt.

Je leven is veranderd of je wilt het ‘anders’ gaan doen?!

Ontdek wat jij in huis hebt om je bestemming, volgens jouw kompas, te bereiken